Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, kanunda yer alan her türlü suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir hukuk dalı olarak bilinmektedir. Kendi içerisinde genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. 


Genel Ceza Hukuku

Suç kavramının maddi ve manevi unsurları ile birlikte tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler, ceza hukukuna hâkim olan genel nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teoriler bütünü olarak adlandırılmaktadır. Hukuk dünyasının ve adalet kavramının en önemli temsilcisi olarak bilinen Genel Ceza Hukuku toplum düzenini bozucu davranışlar sergileyen kişiler için genel olarak uygulanmaktadır. Kanunlar kapsamında konulmuş olan kurallar bütününün yegâne temsilcisidir.  


Özel Ceza Hukuku

Ülke içerisinde yer alan kanunlara göre nelerin suç olduğunu veya nelerin suç kapsamı içerisinde olmadığını değerlendiren özel bir hukuk dalıdır. Ceza Hukuku alanının alt dallarından birisi olan Özel Ceza Hukuku ile kişilerin eylemleri suç teşkil ediyor ise kanunlar eşliğinde cezalandırılır. Kanunda yer alan suçların geneli ve kapsamı, sınırları ve birbirinden ayrılan yönleri incelenir. Suçlar için öngörülen cezaların belirlendiği ve alınan cezaların uygulanması ile ilgilidir. 


Ceza Hukuku Tarihi

Yazılı kanunlar tarihte ilk defa yazılı olarak Sümerler tarafından tasalanmıştır. Ur-Nammu adında olan kanunlar bütünü Sümerce dilinde yazılmıştır. Ceza Hukuku tarihi de o dönemlere dayanmaktadır. Kanunlar bütününü temsil etmesi niteliği ile birlikte birçok alanda düzen sağlanmıştır. Daha eski tarihlerde yer alan birçok ceza hukuku olmasına rağmen Sümerler tarafından ilk defa yazılı olarak nitelendirilmiştir. Bir başka eski ceza hukuku kaynağı olarak is Babil hukukuna dayanmaktadır. Hukuk çekirdeğinin oluşmasında büyük bir öneme sahip ola Babil ceza hukuku ise Hammurabi Kanunları olarak bilinmektedir. Genel olarak yazılı kurallar dâhilinde olması ile birlikte günümüzdeki hukuk düzeninden biraz farklıdır. Hammurabi Kanunları kişilerin işlemiş olduğu suçların aynısının kendisine uygulanmasını ele alır. 

Uygulanan bu kanunlar dönemlerinde önemli bir düzen sağlamıştır. Kanunların caydırıcı özelliği ile birlikte kişiler suç işlemekten kaçınmıştır ve işledikleri takdirde de ağır ceza yaptırımlarına maruz kalmıştır. 


Ceza Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz

 1. Ceza hukuku alanında temsil edilmesi gereken müvekkillerin temsilinde bulunmak,
 2. Ceza hukuku alanında dolandırıcılık, kaçakçılık, sahtecilik gibi suçlar üzerinden mağdur durumda bulunan veya sanık durumdaki kimselere danışmanlık vermek ve temsil etmek,
 3. Yargı aşamalarının tümünde olmak üzere hazırlık aşamaları da dahil müvekkillerin hassasiyet ve görüş-isteklerini dikkate almak,
 4. Gerçek veya tüzel kişilerin temsilini gerçekleştirmek,
 5. Suç duyurusu ile ilgili olan dilekçeleri hazırlamak ve ilgili makama savcılık eşliğinde başvuruları gerçekleştirmek,
 6. Cezaevinde bulunan tutuklu veya hükümlüler ile ilgili ziyaretleri gerçekleştirmek,
 7. Sulh Ceza Hakimleri tarafından verilmiş olan tutukluluk talebi ile sevki verilmiş şüpheli, sanıkların savunmasını yapmak,
 8. Sulh Ceza Hakimleri tarafından tedbir ya da tutukluluk kararlarına itiraz etmek, takibini sürdürmek,
 9. Tutuklu bulunmasına verilmiş kararlara itiraz etmek,
 10. Süre tutum, temyiz ve istinaf dilekçeleri hazırlamak,
 11. Cumhuriyet Başsavcılığı, Kolluk ve Karakol, Emniyette ifade alınırken müdafi olarak temsil edilmesi,
 12. Vekalet edilebilirliği bulunan davalarda vekalet hizmeti sunulması,
 13. Davaların yürütülmesi sırasında infaz aşamasına kadar yaptırım riskinin teşkil olduğu tüm durumlarda danışmanlık yapmak.