İş Hukuku

Hayatın her alanında bir düzen çerçevesinde ilerleyebilmek adına belirli kurallar konulmaktadır. Okul, iş, ev ve daha birçok ortamda yer alan bu kurallar sayesinde olumsuz ya da olağan dışı bir durumla karşılaşıldığında çeşitli çözüm yolları bulunur. 

İş hayatı bu düzen içerisinde önemli bir yere sahiptir. İş Hukuku tam da bu nokta da iş ve çalışma hayatını büyük önemde düzene som maktadır. Kanunda belirtilen yasa çerçevesinde herhangi bir işletme sahipleri bu kurallara uymak zorundadırlar. 

Sanayi devriminden sonra oldukça büyük bir yer kazanan çalışma hayatı, hukuki süreçte de fazlasıyla gelişmiştir. Bu dönemden sonra insan hakları daha önem kazanarak çalışan kimseler için önemli bir konu haline gelmiştir.