Ticaret Hukuku

Hukuk dallarından bir tanesi olan Ticaret Hukuku, diğer kollara göre biraz daha geç çıkarılmıştır. İnsanlığın ilk yaratılışlarından itibaren oldukça önemli bir yere sahip olan ticaret, 1500’ lü yıllarda şekillenmeye başlamıştır. 

Ticaret Hukuku, ticaret ile ilgili bütün her şeyi kapsamaktadır. Yani bu bağlamda işletme sahipleri, tacirler ve daha birçok kişinin haklarını bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Ticaret Hukuku kapsamında her konuya fazlasıyla değinilmektedir. 

Yer alan bu hükümler ülkemizde Ticaret Kanunu adı altında birleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası da bu kanun altında yer alır. Ayrıca bu kanun düzenlemesi sayesinde ticaret ile uğraşan iki tarafın belirli sınırlar ve kanunlar çerçevesinde ilerlemesini sağlamaktadır. 

Ticaret Hukuku Sistemi 

Ticaret Hukuku sistemi birçok yardımcı kolları sayesinde düzen ve sistem atik bir yapıyı da beraberinde getirmektedir. Yer alan bu sistemsel kollar sayesinde ticaret alanında bu zamana kadar olan değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.  Ticaret Hukuku Sistemi kolları şu şekilde belirtilmektedir;

Sübjektif Sistem 

Sübjektif sistemde temel amaç tacirin haklarının korunmasıdır. Şu şekilde belirtmek gerekilirse ticaret işi ile uğraşan tacirlerin hakları ön planda iken yardım eden işçinin hakları pek fazla ön planda olmamaktadır. 1673-1681 yılları arasında hazırlanan 1. Ve 2. Kara Deniz Ticareti Ordanans hazırlanırken bu sistem ön planda tutulmuştur. 

Objektif Sistem 

Objektif sistemde taraflar doğrultusunda değil yapılan ticari işlemlere bakılmaktadır. Bu bağlamda ticaretle ile uğraşan taraflar değil, ticaretin asıl yapılma aşamaları ve işleyişi göz önünde bulundurulmaktadır. Bu sayede taraflar hakkında çıkan haksızlıklar ve olumsuz durumlar önlenebilmektedir. 

İsviçre Sistemi 

Karma esas sisteminin yanı sıra ticaret ve taraflarını da ele almaktadır. Şöyle ki ticaret işi ve tarafları hakkında sağlanan gerekli düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Ayrıca 1926 yılında ülkemizce kullanılan bu sistem Dünya’ da karma sistemi beraberinde getirmektedir. 

Modern Sistem 

Modern sistem anlayışına göre Ticari İşlem ticaret hukukunun da temellerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda ticaret hukuku sistemi benimsenmiştir. 1957 ve 2011 yılında yayınlana ticaret kanunları bu sistemi kendilerine örnek almıştır. 

Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Şirket ve ortak girişim içeren girişimlerin hızlı ve kolay bir şekilde kurulması,

Günlük ticari işlemler hakkında danışmanlık hizmeti,

Bayilik, distribütörlük alanlarında yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmelerinin danışmanlık süreçlerinin hazırlanması ve yapılması,

Devralma, özelleştirme, halka açılma sözleşmeleri hazırlama,

Şirketlerin olabildiğince az hasarlı iflası ve tasfiye işleminin yapılması,

Azınlık haklarının korunması işlemi,

Şirketler Hukuku içeren davalarda ve uyuşmazlıklarda ve bu alan ile ilgili ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsilinin yapılması,

Müvekkillerin soruşturmalar, sözlü savunmalar veya şafak baskınları sırasında temsil edilmesi,

Şirketlerde gerçekleştirilen genel kurul toplantıları ile yönetici veya yönetim sorumluluklarının denetlenmesi, gerekli bulunulursa yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması

Banka hukukundan kaynaklanan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların yönetilmesi,

Sermaye piyasası ile ilgili uyum çalışmaları yapmak,

İdare ve ceza hukuku alanında gümrük, kaçakçılık, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları için danışmanlık hizmeti sunulması,

Azınlık haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu işlemlere ilişkin ön raporlama ve araştırma yönetmek