Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku son yıllarda kullanımı oldukça popüler olan internet ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapan hukuk dalı olarak göze çarpmaktadır. Sayısal bilginin paylaşılması ile ilgili düzenlemeler yapılır. İnternet ile birlikte birçok bilgi paylaşımı anında gerçekleşmekle birlikte her türlü gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da Bilişim Hukuku ile ilgili olmakla birlikte bu durumların korunmasını da sağlar. 
Bilişim Hukuku genel olarak kendi içerisinde iki farklı başlık altında incelenmektedir. Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku başlıkları genel olarak daha detaylı bir inceleme imkânı sunduğu gibi kişilerin hak ve özgürlükleri de daha korunaklı bir hâle gelmektedir. 

Bilgi Teknolojisi Hukuku
Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret alanlarındaki birçok konu ile ilgili düzenlemeler içerir. Dijital hâle getirilmiş olan bilgilerin güvenilirliğini ve korunmasını sağlayan Bilgi Teknolojisi Hukuku aynı zamanda da bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili konularda çeşitli düzenlemeleri meydana getirir. İnternet kullanımı ile birlikte aşırı şekilde artış gösteren bilgi paylaşımı genel olarak tehdit içerikli bir içerik barındırıyorsa bu hukuk dalı sayesinde bilgiler daha detaylı bir şekilde izlenebilmektedir.

İnternet Hukuku
İnternetin kullanılması ile ilgili meydana gelecek hukuki meseleleri derinlemesine inceler. İnternet Hukuku sadece internet üzerinde bir düzenleme olsa da diğer birçok hukuk dalları ile de aktif olarak iletişim hâlindedir. İfade özgürlüğü, yargılama ve internet erişimi ve kullanımı ile ilgili birçok alt başlığı da bünyesinde barındırır. İnternet kullanımında kaynaklı olarak meydana gelecek birçok sorunun çözümü de bu hukuk dalı ile birlikte çözülebilmektedir. 

Bilişim Hukuku Avukatı Nedir?
Bilişim ile ilgili birçok konuda bilgi sahibi olan ve gerekli düzenlemelere uygun olarak kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyan kişiye Bilişim Hukuku Avukatı adı verilir. İnternet ortamında işlenen suçlar ile birlikte bilişim suçlarının neden olduğu birçok hukuk sorunun çözümünde kullanılır. Özel uyuşmazlıklar yani boşanma, tazminat gibi durumlara da göz atar. İnternet üzerinden gerçekleşen aldatmalar da Bilişim Hukuku avukatı kapsamında yer almaktadır. 
Sosyal medya hesapları (instagram, Facebook, Twitter vs.) bilişim hukuku alanına girer ve bunların içerisinde işlenen suçlarla ilgili davalara Bilişim Hukuku avukatı bakar. 

Bilişim Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
  • Bilişim sistemlerine girme, izinsiz girme, verileri değiştirme veya yok etme, verileri bozma, sistemi engelleme sonuçlarının oluşturduğu davalara bakmak,
  • Banka, bankacılık, kredi kartları gibi bilişim sistemleri kullanma dahilinde oluşmuş işlenen suçlar konusunda bulunan davalara bakmak,
  • Türk Ceza Kanunu 134. Madde gereğince özel hayatın gizliliği ile ilgili kişi hak veya özgürlüklerinin internet ortamında ihlalinden dolayı oluşan davalarda avukatlık veya danışmanlık hizmeti sağlamak,
  • 6563 sayılı Elektronik Ticareti ve Düzenlenmesi konularını içeren kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve buna aracı hizmet sağlayıcıları için öngörülmüş yükümlülüklerinin sürekli ve güncel olarak gözetilmesi için hukuk danışmanlığı sağlamak ve davalara bakmak; buna ek olarak alıcıların bu yöndeki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına mağduriyeti için yönelteceği davalara bakmak,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenme aşamasında bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması, 
  • Kişisel verilerin işlenmesinde kanun açısından gerekli sorumluluklar ve uyulması gereken yöntem ve esasların gözetilmesinin içerdiği davalar ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirme.